Сертификати

Системата за Управление на Качеството съгласно Стандарт ISO 9001:2015

Сертификат № TRBA 100 1024  с обхват на сертификация:

Изследване, развитие и проектиране на електронни системи – аналогови и цифрови интерфейси за микроелектромеханични (МЕМС) и други сензори, системи базирани на микроконтролери и IoT (Интернет на Нещата) устройства. Проектиране и производство на кранови електронни везни. Сервиз и поддръжка на електронни везни.

 

CE сертификати за одобрен тип

Крановите везни произвеждани от МИКРОСИСТЕМИ притежават европейски CE сертификат за одобрен тип, което позволява свободното им предлагане на пазара в целия Европейски съюз