За нас


BV_Certification_ISO9001.jpg

Сертификат №:  BG 120439Q

Стандарт  EN ISO 9001:2008


Обхват на сертификация:

Проектиране, производство и сервиз на електронни везни, измервателни модули и системи за измерване и контрол


МИКРОСИСТЕМИ ООД е 100% частна компания, базирана във Варна, България.
Фирмата е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008 от Bureau Veritas през 2009 г. и премина успешен първи ресертификационен одит на своята система за управление на качеството през 2012 год.

МИКРОСИСТЕМИ произвежда серийно кранови везни - собствена разработка, както и специализирани контролери за теглоизмерване и дозиране от 2002 г.

МИКРОСИСТЕМИ разполага с модерна технологична база за развой. Разработените във фирмата специализирани електронни модули са със съвременна архитектура и конкурентни параметри и позволяват гъвкаво и бързо изграждане на измервателни системи с широк спектър приложения.

Стратегическо направление в политиката на фирмата е участието в изследователски проекти.                         МИКРОСИСТЕМИ участва в 3 големи европейски изследователски проекта през последните 5 години и има изградени стабилни контакти с партньори от Германия, Англия и Полша.                                           Разработките са в областта на наносензориката с приложение в био- и медицински уреди и системи.

МИКРОСИСТЕМИ има развито подразделение за сервиз на касови апарати и фискални системи с регистрация в ДАМТН, разполага с квалифициран екип, офиси и съвременна сервизна база.

За периода на своята дейност сме натрупали значителен опит в решаването на специфични и нестандартни проблеми.

Вярваме, че нашите квалифицирани специалисти са готови да отговорят на вашите високи изисквания.