Основни дейности

o       Проектиране и серийно производство на електронни везни;

o       Проектиране и внедряване на специализирани теглоизмервателни системи;

o       Разработка на специализиран хардуер и софтуер за измерване и контрол;

o       Продажба и сервиз на касови апарати и фискални системи;

o       Създаването на цялостни проекти за управление на търговски обекти:

·         POS системи;

·         мобилни складове;

·         други системи за управление на малкия и среден бизнес.