Касови апарати

НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г.

НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Изтегли

Съвети от сайта на Министерството на финансите

Задължения на продавачите да използват касов апарат и да отчитат продажбите
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Dаisy еXpert 01 - KL“

Инструкция на касов апарат „Dаisy еXpert 01 - KL“
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Dаisy Micro C 01 - KL“

Инструкция на касов апарат „Dаisy Micro C 01 - KL“
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Dаisy Perfect S - KL“

Инструкция на касов апарат „Dаisy Perfect S - KL“
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Datecs DP 15 – KL“

Инструкция на касов апарат „Datecs DP 15 – KL“
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Datecs DP 35 – KL“

Инструкция на касов апарат „Datecs DP 35 – KL“
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Datecs DP 50 – KL“

Инструкция на касов апарат „Datecs DP 50 – KL“
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Datecs DP 55 – KL“

Инструкция на касов апарат „Datecs DP 55 – KL“
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Datecs MP 55 – KL“

Инструкция на касов апарат „Datecs MP 55 – KL“
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Tremol M – KL“

Инструкция на касов апарат „Tremol M – KL“
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Tremol S – KL“

Инструкция на касов апарат „Tremol S – KL“
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Tremol ZM – KL“

Инструкция на касов апарат „Tremol ZM – KL“
Изтегли

Инструкция на касов апарат „Tremol ZS – KL“

Инструкция на касов апарат „Tremol ZS – KL“
Изтегли

Инструкция за работа с касов апарат TBS-KL

Инструкция за работа с касов апарат TBS-KL
Изтегли