Анкетна карта

Анкетна карта за определяне удовлетвореността на клиента

Уважаеми Дами и Господа, Тъй като Вашата оценка е важна за нас, Ви моля да отразите в приложената Анкетна карта мнението си за нашите продукти и да ни я изпратите на електронна поща или факс.
Изтегли