Нови възможности на крановата везна Titan XXR

30.05.2011
Нови възможности на крановата везна Titan XXR

С новите възможности на крановата везна Titan XXR можете коренно да промените начина си на работа.

В паметта на везната могат да се създадат и редактират списъци на продаваните продукти, клиентите на фирмата и превозните средства, на които се товари.

При работа с принтер вие ще можете да издавате кантарна (експедиционна) бележка, в която да има информация за продавания продукт, клиента и превозното средство, на което се товати измерения товар.

Предлагаме ви да обновите програмното осигуряване на вашата кранова везна за да я свържете с новия мобилен принтер Datecs DPP-250.
В рамките на 24 часа ние ще направим промените и ще ви върнем везната модернизирана и още по-удобна за работа.

Отпечатването на резултата от тегленията става на мобилен принтер Datecs DPP-250, печатащ на термохартия с ширина 57мм. Включва се към терминала на везната с кабел. Позволява печат на бележки с натрупване и на единични тегления.


Нови възможности на крановата везна Titan XXR
Нови възможности на крановата везна Titan XXR