Надзорен външен одит на Системата за управление на качеството в Микросистеми

22.03.2017
Сертификат за качество на Микросистеми

На 17.03.2017 г. успешно бе проведен надзорен външен одит на Системата за управление на качеството (СУК) на Микросистеми ООД – Варна и нейното съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 от сертифициращата организация Бюро Веритас.