Успешен трансфер на системата по качество съгласно ISO 9001:2015

16.04.2018
ТЮФ Рейнланд България

Успешен трансфер на системата по качество в Микросистеми съгласно ISO 9001:2015

от ТЮФ Рейнланд България

Сертификат № : TRBA 100 1024

Стандарт: ISO 9001:2015

Обхват на сертификация: 

Изследване, развитие и проектиране на електронни системи – аналогови и цифрови интерфейси за микроелектромеханични (МЕМС) и други сензори, системи базирани на микроконтролери и IoT (Интернет на Нещата) устройства.

Проектиране и производство на кранови електронни везни. Сервиз и поддръжка на електронни везни.