Въвеждане в експлоатация на фискално устройство

Необходими данни:

  • Наименование на фирма
  • Адрес на фирмата /за ЕТ адрес на управителя по лична карта/
  • Наименование на обект
  • Адрес на обект
  • ЕИК по БУЛСТАТ
  • Регистрация по ЗДДС /ако има такава /
  • Видове стоки и услуги, които се програмират


ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС
Носете документ за регистрация на фирмата

  • Ние програмираме и фискализираме касовия апарат
  • Издаваме Ви свидетелство и всички необходими документи
  • Регистрираме вашия касов апарат в НАП


ПОЛУЧАВАТЕ ГОТОВ ЗА РАБОТА КАСОВ АПАРАТ,
всички необходими документи, едногодишен гаранционен договор по наредба Н-18, абонаментен договор за сим карта за 1 година и качествено обслужване по всяко време на работния ден