Промяна в адреса на търговския обект

 

Необходими са:

  • Данни за новия адрес на търговския обект 
  • Препрограмиране на фискалното устройство

 

Внимание!

Фискалното устройство трябва да бъде препрограмирано с новия адрес на търговския обект в деня на настъпване на промяната.

Промяната се отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети.


ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС
Носете фискалното устройство 

  • Ние препрограмираме фискалното устройство
  • Издаваме уведомително писмо до ТД на НАП
  • Регистрираме в НАП вместо Вас

 

ПОЛУЧАВАТЕ ГОТОВ ЗА РАБОТА КАСОВ АПАРАТ,
и всички необходими документи.