Търговски софтуер Мистрал - Решения

Търговски софтуер Мистрал е специално разработен за изграждане на системи за управление на продажбите в различен тип търговски обекти:

 • СУПТО за магазини
 • СУПТО за ресторанти
 • СУПТО за супермаркети
 • СУПТО за сладкарници
 • СУПТО за складове

Търговски софтуер Мистрал:

 • Предоставя бързина и удобство при обслужването на клиентите;
 • С него имате пълна отчетност и контрол на складовите наличности и паричните средства;
 • С търговския софтуер Мистрал се приемат плащания с банкови карти, в брой, смесени плащания. 
 • Поддържат се клубни карти с различни схеми на клиентска лоялност;
 • Търговски софтуер Мистрал предоставя възможност за интеграция със системата на Националната лотария за проверка на билети в реално време.
 • Налична е и възможност за импорт и експорт на данни към външни системи.

Търговски софтуер Мистрал
Търговски софтуер Мистрал
СУПТО Мистрал