Търговски софтуер Мистрал - Годишен лиценз

Годишен лиценз

  • MISTRAL V3 BackOffice   за 1 лиценз  -   60 лв. без ДДС /  72 лв. с ДДС
  • MISTRAL V3 POS           за 1 лиценз  -   60 лв. без ДДС /  72 лв. с ДДС

 

За всяко касово работно.място е необходим по един модул "Продажби" и достъп до модул "Склад".

За да работите с търговския софтуер MISTRAL V3 на едно касово работно място е необходимо да имате поне 2 модула:

1 бр. - MISTRAL V3 BackOffice (склад)

1 бр. - MISTRAL V3 POS (продажби)