Решения за магазин

ДЕТЕЛИНА, ДЕТЕЛИНА ПРЕМИУМ, ДЕТЕЛИНА ЛАЙТ - Серия софтуерни продукти на фирма Елтрейд за изграждане на фискални системи

  • Осигуряват максимална оптимизация на всички процеси в търговския обект.
  •  Гъвкавата структура позволява лесно адаптиране към изискванията на собственика и нуждите на конкретната POS система. 
  • Софтуерът за изграждане на POS системи работи върху Windows платформа. 
  • Базата данни е Interbase или FireBird.

Софтуерът е на модулен принцип и всеки модул предоставя определена функционалност на съответната фискална система.

Параметри
Поддръжка

“ДЕТЕЛИНА” се състои от:

o       складово работно място (BackOffice);

o       касиерско работно място (POS);

От касиерското работно място (POS) се извършват продажбите.

Mоже да бъде реализирано в различни варианти:

o       с POS софтуер за магазин;

o       с POS софтуер за ресторант;

o       продажби извършвани на касови апарати;

Добрата организация и дружелюбният интерфейс на системата гарантират минимално забавяне пред касите и намалено време за обучение на служителите.

От складовото работно място (BackOffice) се извършва администрацията на системата:

o       изграждане на номенклатурите /артикули, контрагенти/

o       задаване на права на потребители

o       управление на наличностите /доставки, изписвания, ревизии, трансфери и др./

o       наблюдение и контрол върху работата на персонала.

Всяко едно действие в системата, водещо до промяна на количествата по складовете се прави с определена операция /определено основание/, съпроводена от съответния документ и възможност за отпечатването му.

Не е възможна произволна промяна на данните – действията се извършват само от потребители имащи необходимите права, дадени им предварително от администратора на системата. Възможно е проследяване на извършените действия.

Складовата част на софтуера е на модулен принцип и всеки модул предоставя определена функционалност.

 

 

Професионалната сервизната поддръжка е важен фактор за правилното и безпроблемно функциониране на всяка POS СИСТЕМА.

Микросистеми разполага с модерна сервизна база и отлично обучени специалисти.

Предлаганите от Микросистеми сервизни услуги са гъвкави и на изгодни цени, независимо дали искате да се възползвате от тях еднократно или периодично.

Какво получавате:

o        Безплатен одит на място;

o        Безплатни консултации при подбор на хардуер и софтуер;

o        Изграждане на компютърна система в търговски обект;

o        Внедряване на POS система;

·         При внедряване на POS система, МИКРОСИСТЕМИ осъществява обучение с използване на реални данни от бизнеса на клиента.

·         Обучението се провежда в офисите на МИКРОСИСТЕМИ и при потребителите на системата и е съобразено с нивото на потребителите на POS системата.

o        Поддръжка на инсталирана POS система чрез:

·         Телефонни консултации;

·         Консултации чрез електронна поща;

·         Консултации чрез друга интернет връзка;

·         Посещение на място в обекта на инсталация;

o        Бърза реакция при заявка за проблем;

o        Висококвалифицирани специалисти;

o        Възможност за отстраняване на технически проблеми в почивни и празнични дни;

o        Дистанционна помощ - чрез специализиран софтуер можете да "поканите" наш консултант, който през интернет да Ви окаже съдействие

o        Модификация на инсталирана POS система