Решения за вериги магазини

 • Софтуерът позволява следене на продажбите във верига магазини от едно място.
 • Задаване на продажни цени за различните магазини от централния офис.
 • Във всеки обект може да има различна цена за една и съща стока.
 • Изготвяне на различни типове промоции.
 • Възможност за управление на номенклатурите от едно място.
 • Софтуер Детелина има функционалност за сравняване на цената на етикетите на рафта с тази на касата на магазина и приемане на стока чрез мобилни терминали.
 • Извършване на частични ревизии с мобилни терминали и контрол на наличностите в склада.
 • Автоматичен файлов обмен на данни през FTP сървър.
 • При липса на свързаност с централата всеки търговски обект от веригата може да работи самостоятелно. При възстановяване на връзката автоматично се актуализира информацията в обектите и в централния офис.
 • Получаване на обобщена информация от всички обекти във веригата.
 • Самите магазини имат ограничени права: не могат да създават и редактират артикули, да променят продажната цена, да променят артикулните групи или групите за печат. Не могат да се променят складовите номенклатури или достъпа на потребителите до системата, както и да създават собствени промоции.
 • Периодично се осъществява обмен на данни и в двете посоки. Така промените в номенклатурата се разпращат към обектите и се получават данните за направените продажби, доставки, изписвания, брак и др. Самият обмен се осъществява чрез файлове – централния офис генерира файлове с променените данни, магазините изтеглят своите данните и ги импортират, като в същото време генерират файлове за извършените от тях операции. Централният офис импортира в себе си изпратените му данни.
 • При липса на свързаност с централата всеки търговски обект от веригата може да работи самостоятелно. При възстановяване на връзката автоматично се актуализира информацията в обектите и в централния офис.
 • Софтуер Детелина има функционалност за сравняване на цената на етикетите на рафта с тази на касата на магазина и приемане на стока чрез мобилни терминали.
 • Извършване на частични ревизии с мобилни терминали и контрол на наличностите в склада.
 • В конфигурацията можете да добавяте различни модули от търговски софтуер за магазин Детелина
Поддръжка

Професионалната сервизната поддръжка е важен фактор за правилното и безпроблемно функциониране на всяка POS СИСТЕМА.

Микросистеми разполага с модерна сервизна база и отлично обучени специалисти.

Предлаганите от Микросистеми сервизни услуги са гъвкави и на изгодни цени, независимо дали искате да се възползвате от тях еднократно или периодично.

Какво получавате:

o        Безплатен одит на място;

o        Безплатни консултации при подбор на хардуер и софтуер;

o        Изграждане на компютърна система в търговски обект;

o        Внедряване на POS система;

·         При внедряване на POS система, МИКРОСИСТЕМИ осъществява обучение с използване на реални данни от бизнеса на клиента.

·         Обучението се провежда в офисите на МИКРОСИСТЕМИ и при потребителите на системата и е съобразено с нивото на потребителите на POS системата.

o        Поддръжка на инсталирана POS система чрез:

·         Телефонни консултации;

·         Консултации чрез електронна поща;

·         Консултации чрез друга интернет връзка;

·         Посещение на място в обекта на инсталация;

o        Бърза реакция при заявка за проблем;

o        Висококвалифицирани специалисти;

o        Възможност за отстраняване на технически проблеми в почивни и празнични дни;

o        Дистанционна помощ - чрез специализиран софтуер можете да "поканите" наш консултант, който през интернет да Ви окаже съдействие

o        Модификация на инсталирана POS система