Изработка и печат на фактури

Изработка и печат на кочан фактури / фактурник / по готов одобрен образец.

Изработката и печата на фактури се извършва на химизирана хартия в 3 екземпляра: един оригинал и две копия. 

В един кочан фактури се съдържат 33 броя фактури, които са номерирани и микроперфорирани (за лесно откъсване от кочана). 

Кочаните са с телбод и лепени за здравина и оформен с картон-подложка. 

За поръчка на кочани с фактури е необходимо да представите:

  • Копие от съдебно решение на фирмата
  • Копие от регистрация по ДДС (ако сте регистрирани)