Кочан фактури - универсални

Фактурник 

Фактура може да бъде издадена от кочан с универсални фактури.

Бланките в кочана са съобразени с изискванията на ЗДДС.