TREMOL V -KL

фИСКАЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ВГРАЖДАНЕ В АВТОМАТИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ


ФУВАС
Параметри
Поддръжка

Технически характеристики:

Фискален модул за вграждане в корпуса на автомата

 • Компактен блок, позволяващ лесен и бърз монтаж към всички видове автомати на самообслужване;

 • Вграден интерфейс за включване към MDB, EXECUTIVE A, BDV, PARALLEL интерфейси със съответния преходен кабел;

 • Вградени интерфейси за връзка с изнесен контролен дисплей, входно-изходен пулт за управление и/или персонален компютър;

 • Фискална памет за 2000 дневни отчета;

 • Вградена MicroSDкарта за реализация на функционалност на КЛЕН (Контролна лента на електронен носител) с обем 2GBили повече;

 • Вграден GSM/GPRSмодул за пренос на данни с външна антена;

 • LEDиндикатор за бързо установяване на състоянието.

Контролен изнесен дисплей

 • Специален дизайн, осигуряващ бърз и лесен монтаж към корпуса на автомата на самообслужване;

 • Захранване и комуникация по един кабел;

 • Възможност за поръчване в два варианта на вградения индикаторен модул:

  • Графичен - LCDFSTN 160х80 dotsсветещ в бяла светлина;

  • Символен – LCDSTN 2x16 charactersсветещ в зелена или синя светлина.

Входно-изходен пулт за управление

Функционални характеристики:

 • Автоматично разпознаване на комуникационния протокол и генериране на документ за продажба;

 • Автоматично генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки работен ден (всеки 24 часа);

 • Разпечатване (трансфер във файл) на съдържанието на КЛЕН за зададен период;

 • Разпечатване (трансфериране във файл) на отчет на фискалната памет за зададен период;

 • Комуникация със сървъра на НАП според изискването на законодателството.

ПРОГРАМИРАНЕ, ФИСКАЛИЗАЦИЯ И МОНТАЖ НА ФУВАС, СЪОБРАЗЕН С ВИДА НА АВТОМАТА. КАЧЕСТВЕНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НИСКИ ЦЕНИ.