Ние предлагаме:

o       Обучение в обект на клиента;

o       Обучение в офисите на МИКРОСИСТЕМИ.

o       Обучение за работа с касов апарат;

o       Обучение за работа с електронна везна;

o       Обучение за работа с фискална система;

o       Обучение за работа със специализиран софтуер;

o       Консултации, включително и по телефона;

o       Съставяме индивидуални проекти за необходимата ви работна конфигурация, програмни продукти и вид на обслужване