Stamp-A.png

Предлагаме:

  • самонамастиляващи правоъгълни печати;
  • самонамастиляващи кръгли печати;
  • самонамастиляващи овални печати;
  • резервни тампони и механизми.

По желание на клиента печатите могат да бъдат:

  • фирмени;
  • лични;
  • информационни;
  • за други предназначения.

При поръчка на фирмен печат е необходимо да се представи документ за регистрация на фирмата.

Формата и съдържанието на фирмените печати се задава от организацията, която го ползува. 

 

За случаите на изгубване или кражба на печати, както и за всяка злоупотреба с тях се уведомяват незабавно полицейските органи.

Stamp-A1.png