Klishe.png


За изработката на клише за:

  • Фирмени печати – е необходимо копие от съдебната регистация на фирмата или актуално състояние.
  • Лични печати – печати с имена, печати с подпис, печати с текст по избор.
  • Стандартни печати (клишета за готови печати) – печати Вярно с оригинала, печати Прослужено време, печати Одобрено, печати Поверително, печати Дата:, печати Входящ номер и др.