Mistral-v3-1.PNG

MISTRAL V3 е Софтуер за Управление на Продажбите  в Търговски Обекти (СУПТО):

  • Съобразен е с Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти.
  • MISTRAL V3 е регистрирано СУПТО съгласно Наредба №18 с номера 4, 138 и 212 в списъка на НАП.

MISTRAL V3 е търговски софтуер за управление на продажбите (СУПТО), специално разработен за изграждане на система за управление на малки и средноголеми магазини, складове, ресторанти. 

Софтуерът за Управление на Продажбите MISTRAL V3 оптимизира бизнес операциите и улеснява процеса на продажба и обслужване. 

 

Функционалности на софтуера за управление на продажбите MISTRAL V3:

  • Мистрал е търговски софтуер, който предоставя бързина и удобство при обслужването на клиентите;
  • С него имате пълна отчетност и контрол на складовите наличности и паричните средства;
  • С търговския софтуер Мистрал се приемат плащания с банкови карти, в брой, смесени плащания. 
  • Поддържат се клубни карти с различни схеми на клиентска лоялност;
  • Търговски софтуер Мистрал предоставя възможност за интеграция със системата на Националната лотария за проверка на билети в реално време.
  • Налична е и възможност за импорт и експорт на данни към външни системи.

 

Ние, екипът на МИКРОСИСТЕМИ, силно препоръчваме търговски софтуер Мистрал!