Microinvest Склад Pro

Търговски софтуер Microinvest Склад Pro
Microinvest  Склад Pro  е гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Програмата позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани с управление на производствената и търговската дейност. С  Microinvest  Склад Pro  можете да... Виж още »

Microinvest Склад Pro Light

Търговски софтуер Microinvest Склад Pro Light
С минимални изисквания към хардуера, ергономичен дизайн и изключително улеснена работа,  Microinvest  Склад Pro Light  е надеждна софтуерна система, която може да бъде полезна на всички видове складове, магазини, заведения за хранене и всякакъв тип търговски обекти. Продуктът е... Виж още »

Microinvest Архиватор Pro

Търговски софтуер Microinvest Архиватор Pro
Microinvest  Архиватор Pro  е автоматична архивираща система за работа със сървъри, която осигурява следните функции: Архивиране на работната база от данни през определен период: - на час (часове); - на ден (дни); - на седмица (седмици); Създаване на хронология на архивите;... Виж още »