За автоматизиране на претеглянията с кранова везна Titan XXR или Atlas XXR се използва Tеглоизмервателна система за регистрация на претегления и разпечатване на резултата.

Системата включва:

o       Кранова везна Titan XXR / Atlas XXR

o       Компютър с програма за обработка на измерванията

o       Принтер за отпечатване на резултатите

Теглоизмервателният модул се окачва между куката на крана (телфера) и обекта който се претегля. Теглоизмервателният модул изпраща данни за теглото в терминалния модул.

Терминалният модул получава данните за теглото на тегления обект, обработва ги и ги изпраща на програмата в компютъра.

Чрез програмата за обработка на измерванията данните от текущо претегления обект се обработват, архивират, отпечатва се резултата от измерването на включения в системата принтер. От натрупаните данни за измервания могат да се правят справки, да се разпечатват документи и др.

Програмата за обработка на измерванията има изключително дружелюбен потребителски интерфейс, съобразен с придобития опит на потребителите при работа с електронна везна и складов софтуер.

Лесно бихме адаптирали автоматизираната система съгласно нуждите на конкретния клиент.

Пример на автоматизирана теглоизмервателна система можете да видите тук