Ние предлагаме:

o       Монтаж и инсталация на фискални системи

o       Възстановяване работоспособността на компютърна конфигурация;

o       Инсталация на софтуер и хардуер;

o       Настройка на софтуер и хардуер;

o       Преконфигуриране на софтуер и хардуер;

o       Профилактика на операционни системи;

o       Профилактика на информационни системи;