Миграция на софтуер Mistral 2 към лицензираната версия Mistral 3

За да преминете към лицензираната версия на продукта трябва да се свържете с нас, на телефоните в офиса, и да заявите желание за миграция към Мистрал 3. 

С миграцията към Мистрал 3, вие заменяте използвания до момента Мистрал 2 (който не е лицензиран от НАП) и преминавате към годишен абонаментен план на разпространение и употреба на СУПТО.

Това означава, че употребата на Мистрал 3 се предплаща за период на ползване от 12 месеца и след изтичането на този период, следва да бъде предплатен нов такъв.

 

Цената на Мистрал 3 се формира по следния начин:

  • За всеки компютър, от който желаете да използвате продукта, трябва да закупите еднократно хардуерна защита на стойност 20.00 лв без вкл. ДДС. 
  • Цената на годишния лиценз се образува от броя на използваните от клиента модули – Back office (склад) и Front office (продажби), Цената на всеки модул за период на ползване от 12 месеца е 60.00 лв без вкл. ДДС. 
  • Крайната цена се формира спрямо конкретните нужди на обекта.

 

При миграция към Мистрал 3 се запазва съществуващата информация за артикули, доставчици и клиенти. Процедурата се заплаща по ценовата листа на Микросистеми или съгласно сключения договор за поддръжка, ако клиентът има такъв.