Касови книги

Касова книга
Книги за касов апарат, прошнуровани. За всеки ден, през който във фискалното устройството са регистрирани продажби се отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Отчетите се съхраняват в Книга за дневните финансови отчети за... Виж още »

Касови бележки

Касова бележка
Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на: Спиране на захранващото напрежение; По време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време; При регистрирана кражба на ФУ за срок не по-дълъг от 7 дни; Извършване на експертиза на ФУ от БИМ; Касова... Виж още »

Сторно касови бележки

Сторно касова бележка
Касова бележка от кочан с надпис "СТОРНО" документира: корекция при връщане на стока; рекламация на стока; грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция). Касова бележка от кочан с надпис "СТОРНО" съдържа следните реквизити: номер, дата и час... Виж още »