TREMOL V -KL

ФУВАС TREMOL V -KL
фИСКАЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ВГРАЖДАНЕ В АВТОМАТИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ Виж още »

Datecs DP 65 - KL

ФУВАС Datecs DP 65 - KL
Фискално устройство за вграждане в автомат на самообслужване - ФУВАС Възможностите на DATECS DP-65 KL са съобразени с изискванията за финансова отчетност на про­даж­би­те на сто­ки (про­даж­ба на сту­де­ни и топ­ли на­пит­ки, хра­ни, иг­рач­ки и дру­ги),... Виж още »

Elicom EV12-KL

ФУВАС
“ ELICOM EV12-KL ” е фискално устройство за вграждане в автомат на самообслужване (ФУВАС) Фискалното устройство е разработено за работа с вендинг автомати поддържащи комуникационни протоколи Executive, MDB, Parallel. Виж още »