Фирма Микросистеми е изградила един добре балансиран развоен екип. Експертността на екипа обхваща разработка на вградени системи (хардуер и софтуер), ниско-шумяща електроника с ниска консумация за прецизни измервания, FPGA базиран цифров дизайн, както и приложен софтуер, включващ фронт-енд приложения и системи клиент-сървър. Последните разработки на екипа включват системи съдържащи съвременни комуникационни модули с ултра ниска консумирана мощност, ориентирани към IoT. Фирмата е партньор или изпълнител в изследователски проекти в областта на портативни медицински инструменти, високоскоростни цифрови системи за атомно-силова микроскопия, развойни китове за специализирани интегрални схеми и системи с Bluetooth Low Power (BLE) комуникационни възможности. 

Развойната дейност на фирмата е организирана на ~ 200 кв.м. развойни и тестови лаборатории. Развойните среди за програмиране и симулации включват лицензи за Microsoft Visual Studio и MATLAB, както и ред развойни среди за вградени системи базирани на Eclipse и GNU C++ за ARM / Cortex микроконтролери. Платформите за хардуерен дизайн включват лицензи за развойна среда на Xilinx (VIVADO / ISE) и на Altium Designer. 

Фирмата разполага с лаборатории за асемблиране и тестване, оборудвани със съвременни измервателни системи от Agilent, SRS и NI, където се произвеждат и изпитват малки серии инженерни прототипи. Микросистеми оперира с добре установена мрежа от подизпълнители за производство на печатни платки и насищане на големи производствени серии. Така, фирмата разполага с капацитета за пълен цикъл на разработка от идея до производствен прототип и последващо внедряване.

За повече информация посетете сайта mikrosistemi.com