Понастоящем, развойният екипът на фирмата включва 5 хардуерни дизайнера, 4 програмиста (вкл. един PhD) и двама техника.

Фирмата има достъп до квалифицирани специалисти от ТУ Варна, които привлича по краткосрочни контракти при необходимост.

 

За повече информация посетете сайта mikrosistemi.com