Някои проекти, изпълнени от фирмата в последните 3 години:

Високоскоростни FPGA контролери и ниско-шумящи електронни усилватели и драйвери за атомно-силова микроскопия (AFM).  Разработка на OEM електроника за консорциум от Германия.

Система за детектиране на атом-грам маси. Разработка на ОЕМ електроника за фирма Nanoanalytik, Германия

Развойна платформа ADuCM360 за Arduino ™, PMOD и SDP приложения. Разработка на развоен хардуерен кит и разширителни платки, вкл. хардуер и софтуер за Analog Devices Inc, САЩ.

Портативен медицински инструмент за измерване на INR; BLE клавиатура с разширени функции за медицински приложения. Внедряване на производствени прототипи за серийно производство за консорциум от Англия. 

За повече информация посетете сайта mikrosistemi.com

Изследователски проекти

Акроним, номер

Програма

Описание

SNM, 318804

FP7-ICT-2011-B

Технологии за нано-метрови прибори, нано-литография

IAQSense, 604325

FP7-NMP-2013-SMALL-7

Сензори и системи за контрол на чистотата на въздуха

TARGETBINDER, 278403

FP7-HEALTH-2011-two-stage

Технологии за диагностика на ракови заболявания на базата на пептидни матрици

PEPLASER, 223243

FP7-HEALTH-2007-B

Технология за създаване на пептидни матрици за медицинска диагностика

PRONANO, 515739

FP6-NMP2-CT-2005

Системи за паралелна атомно-силова микроскопия

TASNANO, 516865

FP6-NMP4-CT-2005

Системи за химическо и био-детектиране с микро-кантилеври