Tremol POS Магазин

Tremol POS Магазин
Софтуерният продукт TREMOL POS е гъвкава система, предоставяща възможност за конфигуриране на POS система според нуждите на отделните търговски обекти. Поддържа неограничен брой работни места и среща нуждите на обектите за организиране, управление и контрол на складовите... Виж още »

Tremol POS Ресторант

Tremol POS Ресторант
Софтуерният продукт TREMOL POS е гъвкава система, предоставяща възможност за конфигуриране на POS система според нуждите на отделните търговски обекти. Поддържа неограничен брой работни места и среща нуждите на обектите за организиране, управление и контрол на складовите... Виж още »

Мистрал в обекти за Бързо Хранене

Търговски софтуер Мистрал в обекти за Бързо Хранене
Разработен специално да удоволетвори спецификата на работа в обектите за Бързо Хранене. Важна характеристика на този режим е наличието на "Динамични пакетни артикули". Когато искате да предлагате няколко артикула на цената на едно меню, вие имате възможност да въведете... Виж още »

Tremol POS Online

Tremol POS Online
Tremol POS  Online  включва два модула: Административен модул за складово управление Online  модул, осъществяващ връзката между фискалното устройство и базата данни.   Виж още »
1 2