Полезни връзки

http://www.bim.government.bg/

Български институт по метрология
http://damtn.government.bg/

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)
http://www.nap.bg/

Национална агенция за приходите
http://www.bds-bg.org/

Българският институт за стандартизация (БИС)
http://www.brra.bg/

Tърговски регистър
http://idg.bg/

ИТ портал за новини, услуги и цени