Ние предлагаме

 

o       Кранови (висящи) електронни везни с дистанционен терминал;

o       Търговски везни;

o       Платформени везни;

o       Специализирани измервателни системи;

o       Касови апарати и фискални системи;

o       Сервизиране на  касови апарати и фискални системи;

o       Създаването на цялостни проекти за управление на търговски обекти;

o       Инсталиране и поддръжка на хардуер и софтуер за управление на търговски обекти;

o       Решаване на текущи казуси, свързани с промени в организацията на търговския обект;

o       Обучение;

o       Снабдяване с консумативи;